Despre Festival (3)

Trei zile de festival

Written by

Puține și ales-simțitoare sunt cetățile al căror interstițiu cultural e țesut cu fire răsucite cu talent din arabescurile peniței lui Ionel Teodoreanu și ascuțimea învoaltă a slovelor fratelui său, Păstorel. Puțini și alintați sunt românii care se preumblă pe străzile Zlataust și Prăvale-Baba, trec zilnic pe lângă umbra amintirilor livrești ale vestitului Jockey Club sau…

Ionel Teodoreanu

Written by

Toți Teodorenii par să fi fost predestinați spre trăiri profunde, de cele mai multe ori aduse  până la acea frumoasă închipuire numită literatură. Tatăl, Osvald, a fost un strălucit avocat, decan al baroului, petrecăreț, ambiționând mereu să scrie un volum memorialistic și exersându-și mâna, ocazional, în paginile ziarului ieşean Opinia. De altfel, o imagine inedită…

Păstorel Teodoreanu

Written by

Păstorel Teodoreanu (pseudonimul literar al lui Al. O. Teodoreanu) ilustrează cazul scriitorului umbrit de propria biografie, care a ajuns să se substituie creației, transformând-o într-o anexă. Frecvent invocat ca personaj bonom sau ca epigramist subțire, el face figură de marginal (privit cu simpatie), dar nu de posibil pretendent la intrarea în canon. Mă și întreb…