Lansarea revistelor „Convorbiri literare” şi „Asachiana”

Lansarea revistelor „Convorbiri literare” şi „Asachiana”

27-convorbiriBinecunoscuta revistă ieşeană, Convorbiri literare, apărută pentru prima dată la Iaşi, la 1 martie 1867, îşi continuă seria apariţiilor lunare cu un nou număr care îmbină armonios preocupările de istorie şi critică literară, de istorie a culturii, de actualitate şi creaţie literară.

Una din secţiunile recentului număr este „Teodorenii”, consacrată destinelor şi scrierilor literare semnate de Păstorel Teodoreanu şi Ionel Teodoreanu. Articolele semnate de Constantin Dram, Emanuela Ilie, Diana Blaga, Maricica Munteanu, Dana Schipor, Gabriela Şandru, Livia Iacob şi Adrian Jucu, conturează convingător personalităţile fraţilor Teodoreanu, dovedind că dacă Iaşul lor a rămas o amintire, romanele, povestirile şi epigramele lor îşi află noi generaţii de cititori.

Revistă de biblioteconomie şi de cercetări interdisciplinare, editată de Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi”, Asachiana, volumul 2-3, 2014-2015, prezintă în paginile sale subiecte de teorie şi practică biblioteconomică, aspecte din istoria oraşului, teme de istorie a culturii şi a spiritualităţii. Dintre autorii articolelor amintim: Nicolae Busuioc, Aura Dvoracic, Mihai Carp, Mihai Caba, Ovidiu Bălan, Antoaneta Mihoc-Nouvertne, Victor Alexandru Pricopi, Ramona Trifan.

Constantin Dram, Emanuela Ilie, Claudia Ciobanu şi Claudia Costin susţin prin textele lor secţiunea „Teodorenilor”; sunt pagini dense şi analize nuanţate despre conflicte de imagini în La Medeleni, despre Golia văzută şi descrisă de Ionel Teodoreanu, despre contextualizări cromatice şi specificul naţional la Alexandru O. Teodoreanu.